SUPER TRANSHYD 400 HV46

Yacco SUPER TRANSHYD 400 HV46 yağı , ağır koşullar altında çalışan hidrolik sistemlerin yağlanması için özel olarak tasarlanmıştır.

Yacco SUPER TRANSHYD 400 HV46 yağı , üreticilerin gereksinimlerine ve kullanım koşullarına uyum sağlamak için çeşitli viskozitelerde mevcuttur. Özellikle her mevsim açık havada çalışan bayındırlık iş makinaları* için tavsiye edilir.

Yacco SUPER TRANSHYD 400 HV46 yağı , atölyelerde kullanılan forkliftler ve makineler için de uygundur.

Özellikler ve avantajlar

Yacco SUPER TRANSHYD 400 HV46 yağı , sıcaklığın bir fonksiyonu olarak viskozitede minimum değişiklik sağlayan çok yüksek bir viskozite indeksine sahiptir. Kesme ve oksidasyona karşı yüksek direnci, zaman içinde mükemmel stabiliteyi garanti eder.

Yacco SUPER TRANSHYD 400 HV46 yağı , çok düşük sıcaklıklarda kolay çalıştırma sağlayan çok düşük bir akma noktasına sahiptir.

Yacco SUPER TRANSHYD 400 HV46 yağı , contalara göre mükemmel nötrlük, su ile veya susuz çok iyi filtrelenebilirlik ve mükemmel korozyon önleyici, aşınma önleyici ve köpük önleyici özellikler sağlar. Hava tutma olmaması ve mükemmel demülsifikasyon, zorlu koşullar altında bile optimum yağlama sağlar.

*Güçlendirilmiş kesme stabilitesi gerektiren malzemeler için: Poclain, New-Holland (Hesston Braud), Rousseau, vb., YACCO SUPERTRANSSHYD 500 HV46+ kullanın .

Özellikler

Afnor NF E 48-603 HV

DIN 51524 Bölüm 3 (HVLP)

Cincinnati P-68, P-69, P-70

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Eaton Vickers M-2950 ve I-286-S