DİZEL HD GRUBU

Hem dizel, hem benzinli motorlar için iyi rafine edilmiş baz yağlara özel katık ilavesi ile hazırlanmış üstün özellikli motor yağıdır.